Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Αύριο οι εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια (3.073 υποψήφιοι μαθητές για 448 θέσεις)

“Μάχη” στην κυριολεξία θα δώσουν αύριο, μέσω εξετάσεων πανελλαδικού τύπου, συνολικά 3. 073 μαθητές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Πρότυπα Γυμνάσια.
Συνολικά οι θέσεις είναι 448 και ειδικότερα:

ATTIKH

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: δήλωσαν υποψηφιότητα 751 μαθητές για 96 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ : δήλωσαν υποψηφιότητα 874 μαθητές για 78 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 654 υποψήφιοι για 78 θέσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: 603 υποψήφιοι για 108 θέσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ


ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Περίπου 191 υποψήφιοι για 88 θέσεις

Οι εξετάσεις


Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια αύριο Παρασκευή 21 Ιουνίου 

Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

– Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

– Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στις εξετάσεις με τον κωδικό αριθμό που έχουν αποκτήσει και έχουν εκτυπώσει από το σύστημα (ηλεκτρονικά) και ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π., τον Δήμο ή την Αστυνομία), ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η επιλογή θεμάτων


Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό.

Τα θέματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα Πρότυπα Γυμνάσια από την εν λόγω επιτροπή αύριο 21 Ιουνίου 2019 το πρωί, πριν από την εξέταση και θα αναπαραχθούν από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να μοιρασθούν στους υποψήφιους με ευθύνη του/της Διευθυντή/ ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας και τριμελούς επιτροπής που ορίστηκε με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.


Η αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από επιτροπές που έχουν συστσαθεί με ευθύνη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμασίας:

Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των μαθητών/τριών στα φύλλα εξετάσεων θα καλύπτονται με την επίδοση των θεμάτων και με ευθύνη των επιτηρητών της αίθουσας.

Βαθμολόγηση


Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από 0 έως 120 μόρια (60 μόρια ανά γνωστικό πεδίο, 40 στις ερωτήσεις κλειστού τύπου και 20 στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) με άριστα τα 120 μόρια.

Η βαθμολόγησή τους θα γίνει από δύο βαθμολογητές για κάθε γνωστικό πεδίο.

Εάν η διαφορά του βαθμού μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με 3 μόρια στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τότε ως τελικός βαθμός του γνωστικού πεδίου ορίζεται ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών.

Αν η διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3 μόρια, τότε το γραπτό οδηγείται σε αναβαθμολόγηση.

Στην περίπτωση αναβαθμολόγησης καλύπτονται οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών και προωθείται το γραπτό σε τρίτο βαθμολογητή.

Ο τελικός βαθμός του γραπτού προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο μεγαλύτερων βαθμών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων ενώπιον του/της Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ ντριας, της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.

Επιλαχόντες


Όλοι οι μη εισακτέοι μαθητές/τριες θεωρούνται επιλαχόντες/επιλαχούσες με σειρά κατάταξης που ορίζεται από τη βαθμολογική τους επίδοση.

Για τους ισοβαθμούντες μαθητές/τριες η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται επίσης με κλήρωση.

Εξετάσεις πανελλαδικού τύπου με “εθελοντές” βαθμολογητές, επιτηρητές και θεματοδότες

Στον “πατριωτισμό” των δασκάλων και καθηγητών θα βασιστούν οι εξετάσεις , πανελλαδικού τύπου, για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία, που έχουν προγραμματιστεί απο το υπουργείο Παιδείας για την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Το υπουργείο Παιδείας- όπως κάνει κάθε χρόνο- καλεί “εθελοντές” εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ως επιτηρητές, βαθμολογητές και ως θεματοδότες στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων , χωρίς οικονομική αμοιβή ή κάποια άλλη παροχή.

Απλά στο τέλος των εξετάσεων δίνεται μια βεβαίωση συμμετοχής

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιτελείς του υπουργείου Παιδείας να κάνουν “αγώνα δρόμου” για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών για τη διενέργεια των εξετάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου