Σάββατο 4 Μαΐου 2019

Δεκαψήφιος αριθμός   Βρείτε έναν 10ψήφιο αριθμό όπου:
  •   το πρώτο ψηφίο δηλώνει το πόσα 0 (μηδέν) υπάρχουν στον αριθμό, 
  •   το δεύτερο ψηφίο δηλώνει το πόσα 1 (ένα) υπάρχουν στον αριθμό κλπ.
  Μέχρι το δέκατο ψηφίο που δηλώνει το     πόσα 9 (εννιά) υπάρχουν στον αριθμό.


1 σχόλιο: