Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Άρρητη κατάσταση

Να υπολογιστεί
$$\left(\sqrt{3}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{8}}$$

4 σχόλια: