Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Μέγιστη τιμή

Έστω $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ διαφορετικοί θετικοί ακέραιοι αριθμοί τέτοιοι ώστε 
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 100$. 
Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή της παράστασης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου