Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Κυκλική παραλλαγή

Γράφω τον κύκλο που διέρχεται από το περίκεντρο τριγώνου και εφάπτεται στην
Αν είναι ένα εφαπτόμενο τμήμα του κύκλου, να δείξετε ότι

1 σχόλιο: