Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ο νέος Διαγωνισμός Μαθηματικών της ΕΜΕ (έναρξη 2019)

Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο. Εγγραφές μαθητών από 15 Νοεμβρίου 2018.
Έναν νέο πρωτότυπο ως προς τους στόχους του διαγωνισμό για μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ΄ έως ΣΤ ΄ Δημοτικού καθώς και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου θα διοργανώσει στις αρχές Φεβρουαρίου 2019 η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ).

Ο διαγωνισμός στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του θα είναι σε πιλοτική μορφή και θα περιλαμβάνει ως εξεταστικά κέντρα μόνο σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς της Αττικής. Είναι γνωστό ότι η ΕΜΕ, ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Μαθηματικών, διεξάγει στην Ελλάδα επί πολλά χρόνια τους μεγαλύτερους μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών. Οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν στόχο να βρεθούν οι ικανότεροι για να καταρτιστεί η Ελληνική ομάδα που συμμετέχει, με μεγάλες διακρίσεις, στις διεθνείς Ολυμπιάδες, Βαλκανιάδες κ.τ.λ. Επιπλέον διοργανώνει και τον Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού, με στόχο να εκτιμήσουν οι μικροί μαθητές τη χρήση των μαθηματικών σε πολλές εφαρμογές, να χρησιμοποιήσουν τη μαθηματική τους σκέψη σε ευχάριστα και έξυπνα προβλήματα.


Ο νέος διαγωνισμός (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ) καινοτομεί εφόσον:
Πρωτεύοντα ρόλο θα έχει όχι απλά η ανάκληση γνώσεων (ορισμοί, διαδικασίες, τύποι) αλλά ο Μαθηματικός τρόπος σκέψης.
Ό,τι χρειάζεται ως προαπαιτούμενο θεωρίας για την απάντηση στα θέματα του διαγωνισμού (τύποι κλπ) θα είναι στη διάθεση των μαθητών.
Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς θα είναι στοιχισμένα στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με έμφαση στους στόχους των ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) και ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) για τα Μαθηματικά των αντιστοίχων τάξεων.
Οι διδάσκοντες, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να ενσωματώσουν το υλικό που παράγει η επιτροπή του διαγωνισμού στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους καθώς το υλικό αυτό θα είναι απόλυτα συντονισμένο με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της κάθε τάξης.
Τα θέματα θα οργανώνονται με βάση το είδος της μαθηματικής σκέψης και της στρατηγικής που απαιτείται προκειμένου να επιλυθούν.
Αναδεικνύει τα Μαθηματικά ως εργαλείο για την αντιμετώπιση θεμάτων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή.
Τα θέματα θα επιλέγονται από την επιτροπή διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανάργυρος Φελλούρης.
Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων, η 1η ομάδα θα καλύπτει την Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού, η 2η ομάδα θα καλύπτει την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού και η 3η ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η απαιτούμενη ύλη για κάθε τάξη θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της κάθε ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις. Οι ερωτήσεις θα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, ώστε κανένα από τα παιδιά που συμμετέχουν να μην αισθανθεί απογοήτευση. Όμως ο κύκλος δεν κλείνει με την αξιολόγηση των επιδόσεων. Επιπλέον, τα θέματα, οι λύσεις τους και οι τομείς της σκέψης που καθένα απαιτεί και προάγει θα αναλύονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Επίσης θα παρουσιάζονται σε ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν τους στόχους της διδασκαλίας τους. Μοναδική υποχρέωση των μαθητών που θα συμμετέχουν (που ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική εκπαιδευτική προσφορά λόγω του μεγάλου κύρους των περιοδικών της ΕΜΕ) είναι η ετήσια συνδρομή στο νέο περιοδικό της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (κόστος 10 ευρώ).
Ωστόσο, μαθητές που θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της συνδρομής, θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν.
Εν κατακλείδι, η πρόθεση της ΕΜΕ είναι η προώθηση μιας μαθηματικής παιδείας που δεν επικεντρώνεται στη στείρα απομνημόνευση (για τον λόγο αυτό παρέχεται στους μαθητές την ώρα της εξέτασης και η αντίστοιχη θεωρία). Το όλο εγχείρημα θα χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη βασικών πτυχών της Μαθηματικής σκέψης, έτσι όπως η έρευνα της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει υποδείξει και φιλοδοξεί να αναδείξει τη συμμετοχική άμιλλα μεταξύ των μαθητών και όχι τον ανταγωνισμό.
Ο σκοπός του διαγωνισμού συμπυκνώνεται στη φράση ¨Η μαθηματική σκέψη μπορεί να γίνει κτήμα όλων των μαθητών¨.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγραφές αρχίζουν την 15η Νοεμβρίου και γίνονται απευθείας στα κέντρα εξέτασης, τα οποία θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Ο Συντονιστής περίπου δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (9/2/2019) στέλνει ηλεκτρονικά στην ΕΜΕ τους εγγεγραμμένους μαθητές στο κέντρο του (στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα υπάρχει το αντίστοιχο έντυπο Excel). Ένα κέντρο εξέτασης, εάν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να δέχεται εγγραφές μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας) μαζί με την εγγραφή του θα καταβάλει στο κέντρο εξέτασης και την ετήσια συνδρομή (κόστος 10 ευρώ) στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, διότι μόνο τότε θεωρείται εγγεγραμμένος.
Στην περίπτωση που στο κέντρο προτίμησης έχει εξαντληθεί η διαθεσιμότητα, θα πρέπει ο μαθητής (που δεν είναι μαθητής του σχολείου) να επιλέξει κάποιο άλλο από τα κέντρα που θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.
Εάν κάποιοι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δικαιολογημένα αδυνατούν να καταβάλουν τη συνδρομή τότε οι μαθητές εγγράφονται δωρεάν στην κατάσταση συμμετεχόντων στο εξεταστικό κέντρο που έχει επιλέξει.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο. Η διάρκειά του θα είναι μιάμιση ώρα, από 9.30 έως 11.00 και θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ
Τα θέματα θα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών.
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανάργυρος Φελλούρης.
Θα υπάρχουν τρεις ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα θα καλύπτει τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 2η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και η 3η ομάδα τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου.
Η απαιτούμενη ύλη για κάθε τάξη θα προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από της δύο τάξεις της κάθε ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.
Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Θα βραβεύεται ένα ποσοστό (η στρογγυλοποίηση, αν χρειασθεί, θα γίνεται προς τον μεγαλύτερο ακέραιο) των μαθητών κάθε κέντρου από την κάθε μία από τις 6 τάξεις (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου) που συμμετέχουν το διαγωνισμό. Προκειμένου να τονισθεί ο συμμετοχικός και όχι ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του διαγωνισμού το ποσοστό των μαθητών που θα βραβεύεται θα αφορά ξεχωριστά στο κάθε κέντρο (θα είναι το ίδιο για κάθε κέντρο) και όχι πανελλαδικά στο σύνολο των μαθητών που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου