Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Έξι ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

• Κάθε συνάρτηση αύξουσα σε όλο το ΙR δεν μπορεί να είναι άνω φραγμένη. 
• Κάθε αύξουσα συνάρτηση είναι μεγαλύτερη από κάθε φθίνουσα συνάρτηση. 
• Κάθε άρτια συνάρτηση είναι άνω φραγμένη ή κάτω φραγμένη.
• Κάθε συνάρτηση άρτια και συνεχής στο IR θα είναι άνω ή κάτω φραγμένη.
• Κάθε συνάρτηση περιττή στο IR δεν είναι φραγμένη.
• Κάθε συνάρτηση που είναι συνεχής σ' ένα διάστημα [α, β], έχει τοπικά ακρότατα στα άκρα του διαστήματος αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου