Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Tέσσερα κενά

Στα παρακάτω τέσσερα κενά τοποθετούμε έναν από τους αριθμούς $1,2,3,4$.
$\left(\underline{\qquad}\times\underline{\qquad}\right)+\left(\underline{\qquad}\times\underline{\qquad}\right)$
Πόσες διαφορετικές τιμές του αθροίσματος μπορούμε να πάρουμε; 
AMC 10 2018

1 σχόλιο: