Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Γινόμενο

Να υπολογισθεί το γινόμενο
$2011 × 20122012 × 201320132013 -$
$− 2013 × 20112011 × 201220122012$
Harvard-MIT Math Tournament 2011

2 σχόλια: