Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

The Putnam Math Competition Archive

The William Lowell Putnam Mathematics Competition is a North American math contest for college students. Each year on the
first Saturday in December, several thousand US and Canadian students spend 6 hours (in two sittings) trying to solve 12 problems.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου