Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Το τρίτο ημικύκλιο

Στο σχήμα είναι: . Συνδέουμε σημείο του αριστερού ημικυκλίου, με το και ονομάζουμε την τομή του με το δεξιό ημικύκλιο. Η ευθεία τέμνει την μεσοκάθετη του στο
Γράφω και το ημικύκλιο διαμέτρου και φέρω κάθετη του στο άκρο , η οποία τέμνει το νέο ημικύκλιο στο .
Δείξτε ότι: .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου