Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Πέντε δύσκολες άρρητες εξισώσεις

 By Viet Dh 
Problem 1
Solve equation
  .
Solve:
Condition .
Equation has no root
.
We have

Problem 2
Solve equation
  .
Solve:
Condition .
We have
Setting
  .
Deduce
Thus
.
Problem 3
Solve equation
  .
Solve:
We have
Setting
.
Deduce
.
.
Setting . We obtain
Thus
.
Problem 4
Solve equation
  .
Solve:
Condition
 
Setting
 
We have
Thus
Setting . We obtain
Deduce

Problem 5
Solve equation
.
Solve:
Condition
.
We have
Setting
.
We obtain
Thus
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου