Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

1 = - 1

Απόδειξη
Γνωρίζουμε ότι 
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$.
Έχουμε
$1=\sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)}=\sqrt{-1}\sqrt{-1}=i \times i= i^2=-1$.
Που βρίσκεται το λάθος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου