Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Συναρτησιακή


 Έστω συνάρτηση $f(x)$ τέτοια ώστε 
$f(x) + f(1-x) = 11$
$f(1+x) = 3 + f(x)$
 Να υπολογιστεί 
$f(x) + f(-x)$.

1 σχόλιο: