Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

Σημείο Toricelli

Aν $T$ είναι το σημείο Toricelli του τριγώνου $ABC$, να αποδειχθεί ότι  
$(AT + BT + CT)^ 2 ≤ AB · BC + BC · CA + CA · AB$

Nguyen Viet Chung, Hanoi University of Science, Vietnam

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου