Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Ναι ή όχι

'Ενας ντετέκτιβ πρέπει να εξετάσει το μάρτυρα ενός εγκλήματος σχετικά με μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Ο ντετέκτιβ έχει επινοήσει μια σειρά $91$ το πολύ ερωιήοεων που πρέπει να απαντηθούν μόνο με ένα «ναι» ή ένα «όχι» και οι οποίες θα του επιτρέψουν να μάθει την κρίσιμη λεπτομέρεια - με ιην προϋπόθεση ότι ο μάρτυρας λέει την αλήθεια (κάθε ερώτηση μπορεί να εξηρτάται από την απάντηση μίας ή περιοπόιερων τιροηγούμενων ερωτήσεων). 
Ας υποθέσουμε όμως ότι ο μάρτυρας είναι δυνατόν να πει ψέματα μία φορά το πολύ.
Αποδείξτε όιι ο ντετέκτιβ μπορεί να αναθεωρήσει τον προγραμμαυομό των ερωτημάτων του και να εκμαιεύσει και πάλι την κρίσιμη λεπτομέρεια χρηοιμοιιοιώνιης 105 το πολύ «ναι-όχι» ερωτήπεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου