Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Approximation of π

Question            
It is known that  is an approximation of π.
G.M. Philips, MG showed that 
                       
by using only one line :
              

Figure out his reasoning.


Solution          
L.H.S.

, by long division in the integrand
Since the integrand . The area under the curve:


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου