Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

$1\times3\times5\times\cdots\times15=?$


 Αν
$9\times10\times11\times\cdots\times15=32432400$ 
 τότε με πόσο ισούται το γινόμενο
 $1\times3\times5\times\cdots\times15$

2017 CCA Math Bonanza 

2 σχόλια: