Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Σύστημα Andreescu

Να λυθεί το σύστημα
$x(x^4 − 5x^2 + 5) = y $
$y(y^4 − 5y^2 + 5) = z$ 
$z(z^4 − 5z^2 + 5) = x$.

Titu Andreescu, University of Texas at Dallas, USA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου