Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Λόγος τμημάτων

Το $HCDE$ είναι τετράγωνο και το $ABEI$ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
Να υπολογιστεί ο λόγος $\dfrac{LQ}{QD}$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου