Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ
Από τον πρόλογο του βιβλίου: 
Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί με σκοπό να βοηθήσει τόσο μαθητές όσο και συναδέλφους στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου και είναι το πρώτο από τα δύο τεύχη της σειράς.
Ο πρωταρχικός στόχος μας είναι με αυτό το βιβλίο να βοηθήσουμε τους μαθητές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που περιέχονται στο αντίστοιχο σχολικό βιβλίο, αποκαλύπτοντάς τους χρήσιμες λεπτομέρειες. Με την κατάλληλη καθοδήγηση της σκέψης τους, πιστεύουμε ότι θα γίνει ευκολότερη η διαδρομή στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Στη συνέχεια επιθυμία μας είναι το πόνημά αυτό να βοηθήσει στο έργο τους και τους συναδέλφους Μαθηματικούς παρέχοντάς τους ένα «αυστηρό», αλλά συνάμα και «φιλικό» μαθηματικό βιβλίο.

Για το λόγο αυτό η ύλη είναι χωρισμένη σε Μαθήματα - Ενότητες που κάθε ένα περιλαμβάνει:

· Τα απαραίτητα από τη θεωρία στοιχεία, μαζί με σχόλια, παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν στόχο να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόησή τους.
· Λυμένες ασκήσεις, ταξινομημένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου, εμπλουτισμένες παράλληλα και με 
αντίστοιχες άλυτες ασκήσεις για διευκόλυνση του έργου μαθητών και συναδέλφων.
· Ερωτήσεις κρίσεως για πληρέστερη κατανόηση των λεπτών σημείων της θεωρίας.
· Τέλος, σε κάθε παράγραφο αυτού του βιβλίου προτείνουμε ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας προς επίλυση (ανά κατηγορία ) και συμπληρωματικές ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση.

Στην προσπάθεια αυτή, που είναι απόσταγμα της μακροχρόνιας εμπειρίας των συγγραφέων μέσα τις φροντιστηριακές αίθουσες, έχει
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι λύσεις των θεμάτων να διακρίνονται από μαθηματική εγκυρότητα.Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως αυτοί
που θα το μελετήσουν, θα ωφεληθούν σημαντικά στην προσπάθεια να πετύχουν στους στόχους τους. 
Οι συγγραφείς
Ν. Ζανταρίδης –Κ. Τηλέγραφος-Κ. Αθανασιάδης - Π. Παντούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου