Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Problem of the Week: 2012 AMC 12A, Problem 21

Let $a$$b$, and $c$ be positive integers with $a\ge$ $b\ge$ $c$ such that
$a^2-b^2-c^2+ab=2011$ 
and
$a^2+3b^2+3c^2-3ab-2ac-2bc=-1997$
What is $a$?

1 σχόλιο:

 1. Προσθέτουμε κατά μέλη:
  a^2-b^2-c^2+ab=2011
  a^2+3b^2+3c^2-3ab-2ac-2bc=-1997

  2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2ac-2bc=14
  a^2+α^2+b^2+b^2+c^2+c^2-2ab-2ac-2bc=14
  Παρατηρούμε ότι το παραπάνω είναι 3 τριώνυμα:
  (a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2=14
  Αυτό μπορεί να ισχύει μόνο για 3 τέλεια τετράγωνα που έχουν άθροισμα 14 και αυτά μπορεί να είναι μόνο τα 1, 4 και 9. Άρα τα a-b, a-c & b-c έχουν τις τιμές 1, 2 και 3 αλλά χωρίς να ξέρουμε ακόμα ποιο είναι ποιο.
  Επειδή a>=b>=c, έχουμε a-c>a-b και a-c>b-c. Επομένως η μεγαλύτερη τιμή είναι για το a-c, δηλ a-c=3. Για τα άλλα δύο δεν ξέρουμε ακόμα.
  Έχουμε a=c+3 αλλά μπορεί να είναι a-b=1 δηλ b=a-1 ή a-b=3 δηλ b=a-2.
  Θα αντικαταστήσουμε αυτές τις τιμές στην πρώτη από τις αρχικές εξισώσεις:
  Ας εξετάσουμε την πρώτη περίπτωση όπου b=a-1:

  a^2-(a-1)^2-(a-3)^2+a(a-1)=2011-->
  a^2-a^2+2a-1-a^2+6a-9+a^2-a=2011
  7a=2021
  Όμως το a είναι ακέραιος ενώ 2021/7 δεν είναι ακέραιος.
  Άρα δε μπορεί να ισχύει το b=a-1, επομένως ισχύει το b=a-2.
  Αντικαθιστούμε πάλι στην πρώτη εξίσωση και παίρνουμε:
  a^2-a^2+4a-4-a^2+6a-9+a^2-a=2011-->8a=2024 δηλαδή a=253.

  ΑπάντησηΔιαγραφή