Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Problem of the Week: 2007 AMC 8, Problem 20

Before the district play, the Unicorns had won 45% of their basketball games. During district play, they won six more games and lost two, to finish the season having won half their games. 
How many games did the Unicorns play in all?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου