Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Problem of the Week: 2003 AMC 12A, Problem 16

A point P is chosen at random in the interior of equilateral triangle $ABC$. What is the probability that $\triangle ABP$ has a greater area than each of $\triangle ACP$ and $\triangle BCP$?

1 σχόλιο:

  1. Κάθε μία από τις τρεις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου έχει τις ίδιες ακριβώς πιθανότητες να είναι η βάση του μεγαλύτερου σε εμβαδό τριγώνου από τα τρία συγκρινόμενα. Άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι 1/3.

    ΑπάντησηΔιαγραφή