Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Problem of the Week: 2006 AMC 12B, Problem 8

The lines $x = \frac 14y + a$ and $y = \frac 14x + b$ intersect at the point $(1,2)$
What is $a + b$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου