Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Είναι σωστό;

Δίνεται συνάρτηση $f $ τέτοια ώστε $f(x)≥e^x$. Είναι σωστό ή όχι ότι 
$f′(x)≥f(x)$;

1 σχόλιο: