Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

When do the Curves $xy ≡ 1$ (mod n) and $x^2 + y^2 ≡ 1$ (mod n) Intersect?

2010 Canadian Mathemati al Society
Crux Mathematicorum with Mathematical Mayhem, Volume 36, Issue 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου