Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Problem of the Week: 2008 AMC 8, Problem 22

For how many positive integer values of $n$ are both $\dfrac{n}{3}$ and $3n$  three-digit whole numbers?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου