Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ: Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Οι μαθητές μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης μελετούν τις γραφικές παραστάσεις των βασικών τριγωνομετρικών συναρτήσεων, μελετούν τη μεταβολή της γραφικής παράστασης συναρτήσεων της μορφής 
$f(x) = ρ ημ(ωx)$, $f(x) = ρ συν(ωx)$, 
$f(x) = ημ(x + κ) +λ$ και $f(x) = συν(x + κ) +λ$, 
ανάλογα με τη μεταβολή των παραμέτρων, μελετούν τη γεωμετρική επίλυση απλών τριγωνομετρικών εξισώσεων της μορφής $ρημ(ω x) = μ$ και επιλύουν απλά προβλήματα με φαινόμενα των οποίων μεγέθη μοντελοποιούνται μέσω τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Για περισσότερα κάντε κλικ στην εικόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου