Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Problem of the Week: 2009 AMC 10A, Problem 5

What is the sum of the digits of the square of $111.111.111$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου