Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Problem of the Week: 2000 AMC 12, Problem 12

Let $A,M$ and $C$ be nonnegative integers such that
$A+M+C=12$. 
What is the maximum value of
$A \times M \times C+A \times M+M \times C+A \times C$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου