Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Problem of the Week: 2014 AIME II, Problem 5

Real numbers $r$ and $s$ are roots of $p(x)=x^3+ax+b$, and $r+4$ and $s-3$ are roots of $q(x)=x^3+ax+b+240$
Find the sum of all possible values of $|b|$.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου