Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

n − 3m = ?

Η εξίσωση  
$3^{3x−3} + 3^{2x−2 }+ 3^{x−2} = 1 $
έχει μία μόνο πραγματική ρίζα, έστω$x_0$. 
Αν  
$x_0 = log_{3} [(10m+n)^{1/3} −1]$ 
όπου $m$, $n$ φυσικοί αριθμοί μικρότεροι του $10$, τότε να βρεθεί η τιμή της παράστασης
$Α = n − 3m$
Columbus State Precalculus Test 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου