Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Πρώτη, δεύτερη και τρίτη παράγωγος

Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f, f ′$ και $f′′$. Αντιστοιχίστε την κάθε συνάρτηση με τα γράμματα $I, II$ και $III$. 
$A) I = f ,II = f ′$     $B) I = f ,III = f ′ $
$C) II = f ,III = f ′$   $D) II = f, I = f ′ $
              $E) III = f, II = f ′$

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου