Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Άρρητες τιμές

Υπάρχει μη γραμμική συνάρτηση ορισμένη και διαφορίσιμη για κάθε πραγματικό αριθμό που παίρνει ρητές τιμές στα ρητά σημεία και άρρητες στα άρρητα σημεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου