Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Σωστό ή Λάθος;

Έστω $f$ και $g$ δυο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού $Α$ και $Β$ αντιστοίχως. Αν ορίζεται η $gof $ και για κάθε $x\in{R}$ ισχύει $g(f(x))=x$ τότε: 
  • $Α=R$ και $g(B)=R$. 
  • H f είναι συνάρτηση $1-1$.

1 σχόλιο: