Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Problem of the Week - 2012 AMC 12A, Problem 21


 Let $a$$b$, and $c$ be positive integers with $a\ge$ $b\ge$ $c$ such  that 
$a^2-b^2-c^2+ab=2011$ 
 and 
 $a^2+3b^2+3c^2-3ab-2ac-2bc=-1997$
 What is $a$?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου