Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Problem of the Week: 2001 AMC 8 - Problem 23


 Points $R$$S$ and $T$ are vertices of an equilateral triangle, and points 
 $X$$Y$ and $Z$ are midpoints of its sides. 
 How many noncongruent triangles can be drawn using any three 
 of these six points as vertices?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου