Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

f, f ′ και f′′

Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f, f ′$ και $f′′$. Αντιστοιχίστε την κάθε συνάρτηση με τα γράμματα $I, II$ και $III$. 

 $A) I = f, II = f ′$         $B) I = f, III = f ′$      
$C) II = f, III = f ′ $     $D) II = f, I = f ′$      
           $E) III = f, II = f ′$

1 σχόλιο: