Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Κυρτές συναρτήσεις

Έστω η συνάρτηση $f : (0, ∞) → R$. Να δείξετε ότι η συνάρτηση 
$g(x) = f(\dfrac{1}{x})$  
είναι κυρτή στο $(0, ∞)$, αν και μόνο αν η συνάρτηση $h(x) = xf(x)$ είναι κυρτή στο $(0, ∞)$.

 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου