Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ερώτηση

Τα γραφήματα μιας συνάρτησης και της αντίστροφής της είναι, όπως γνωρίζουμε, συμμετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο $y = x$. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εφαπτόμενες ευθείες στο ένα γράφημα και οι αντίστοιχες εφαπτόμενες ευθείες στο άλλο γράφημα είναι συμμετρικές ως προς την κύρια διαγώνιο. 
Ερώτηση:
Οι κλίσεις των εφαπτόμενων ευθειών του ενός γραφήματος είναι αντίστροφες των αντίστοιχων εφαπτόμενων ευθειών του άλλου γραφήματος; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου