Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

$\angle{Α} = ?$

Να βρεθεί η γωνία $Α$.

1 σχόλιο: