Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ratio-Type Inequalities for Bisectors, Medians, Altitudes, and Sides of a Triangle

2010 Canadian Mathemati al Society
Crux Mathematicorum with Mathematical Mayhem, Volume 36, Issue 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου