Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Problem of the Week - 2004 AMC 10A, Problem 25


 Three mutually tangent spheres of radius $1$ rest on a 
 horizontal plane. A sphere of radius $2$ rests on them. What 
 is the distance from the plane to the top of the larger 
 sphere?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου