Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

On a Trigonometric Inequality and the Sum of Perimeters of n-gons

2010 Canadian Mathemati al Society
Crux Mathematicorum with Mathematical Mayhem, Volume 36, Issue 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου