Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Inequalities Involving Reciprocals of Triangle Areas

2010 Canadian Mathemati al Society
Crux Mathematicorum with Mathematical Mayhem, Volume 36, Issue 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου