Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Παραλίγο δύο δωδεκάδες

Τοποθετήστε στους κύκλους τους αριθμούς $1$ έως $8$ έτσι ώστε σε κάθε μπλε τρίγωνο το άθροισμα των αριθμών στις κορυφές του να είναι $12$ και το άθροισμα των κορυφών στο κόκκινο τρίγωνο καθώς και το άθροισμα των κορυφών στο κόκκινο τετράγωνο να είναι από $11$.
Περιοδικό Quantum

1 σχόλιο: