Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Ορθή προσέγγιση

Το ευθύγραμμο τμήμα $ΜΝ$ είναι η προβολή επί την υποτείνουσα $ΑΒ$ τον εγγεγραμμένου κύκλου στο ορθογώνιο τρίγωνο $ΑΒC$. 
Αποδείξτε ότι η γωνία $ΜCΝ$ ισούται με $45°$. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου