Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Σωστό ή Λάθος;

Έστω ότι η $y = f(x)$ είναι συνεχής σε κάποιο διάστημα $Δ$ και ότι ισχύει $f'(x)\neq0$ για κάθε εσωτερικό σημείο $x$ του $Δ$. 
Η $y = f(x)$ είναι ένα-προς-ένα στο $Δ$.
Σωστό ή Λάθος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου