Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Η άσκηση της ημέρας (22 - 11 - 2016)


 Στο τρίγωνο $ΑΒC$ φέρουμε το ύψος $CΜ$. Η ευθεία που είναι
 συμμετρική (ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία $CM$) του
 ύψους το οποίο άγουμε από την κορυφή $Α$, τέμνει την
 ευθεία $ΒC$ στο σημείο $Κ$.
 Βρείτε τη γωνία $ΟΜΚ$, όπου $Ο$  είναι το κέντρο του  περιγε-
 γραμμένου κύκλου του τριγώνου  $ABC$ (τα σημεία $Ο, Μ$
 και  $Κ$, είναι όλα διαφορετικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου